Đôi lời về Astiva Cảm ơn quý vị đã xét đến Astiva Health cho tất cả các nhu cầu trong Chương Trình Medicare Lợi Điểm (Medicare Advantage) của quý vị. Chúng tôi biết rõ rằng có nhiều lựa chọn bảo hiểm y tế khác nhau để quý vị quyết định, vì thế mà chúng tôi cam kết đem đến cho quý vị một mức độ chăm sóc chất lượng không nơi nào sánh kịp. Astiva nghĩa là yêu đời.

Chúng tôi tin rằng sức khỏe là một chìa khóa thiết yếu để sống một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi cho đây là một sứ mệnh để giúp quý vị và mỗi thành viên cao niên của chúng tôi sống yêu đời qua việc thiết lập:

  • Các chương trình sức khỏe dựa vào cộng đồng tập trung vào việc phục vụ các nhu cầu của từng thành viên.
  • Các tổng hợp (gói) lợi ích toàn diện được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu được cá nhân hóa của hội viên, hỗ trợ hữu hiệu nhất cho giới cao niên chưa được phục vụ đúng mức tại địa phương.
  • Một cách tiếp cận đáp ứng văn hóa đối với việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp các giải pháp đa ngôn ngữ cho việc phục vụ thành viên, tài liệu tiếp thị và tài liệu giáo dục.

Là người dân Hoa Kỳ, chúng tôi hiểu thế nào là sự đa dạng; chúng tôi biết rằng trong hai người thì mỗi người lớn lên một cách khác nhau. Tại Astiva Health, chúng tôi quan tâm đến sự đặc thù của các thành viên và ý nghĩa của điều này trong việc cung cấp sự chăm lo sức khỏe. Để đảm bảo sự lựa chọn của quý vị, chúng tôi đã thiết lập một trong những mạng lưới y tế rộng rãi nhất tại Nam California và chúng tôi cũng đưa ra những lựa chọn về các quyền lợi phù hợp với nhu cầu của các thành viên sẽ đến với chúng tôi.

Nhân viên cũng như ban điều hành tận tụy và kinh nghiệm của chúng tôi luôn tập trung vào việc phục vụ thành viên. Chúng tôi quyết tâm và sẽ luôn tiếp tục khám phá những đường lối mới để bảo đảm các thành viên của chúng tôi nhận được sự chăm sóc cần thiết để bước vào tuổi cao niên của mình với sự an nhiên.

Menu