Làm việc tại Astiva Health

Công ty Astiva Health đang phát triển! Các vị trí tuyển dụng bao gồm, nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực như Finance, Operations, và TeleSales. Xin vui lòng bấm vào đây (click here) để gửi sơ yếu lý lịch của bạn hoặc tìm hiểu về nghề nghiệp tại Astiva Health.

Astiva Health Plan là nhà tuyển dụng chủ trương cơ hội bình đẳng và đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên cơ sở thành tích.

Astiva Health mong muốn có được những cá nhân hội đủ tiêu chuẩn nhất trong mọi công việc. Chính sách của Astiva Health nghiêm cấm phân biệt đối xử bất hợp pháp dựa trên tuổi tác, tổ tiên, màu da, tín ngưỡng tôn giáo, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng quân nhân và cựu chiến binh, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, giới tính, xác nhận giới tính, biểu hiện giới tính, xu hướng tình dục hoặc bất kỳ hành vi nào khác được xem là bất hợp pháp theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Chính sách này cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử bất hợp pháp dựa trên nhận thức rằng một cá nhân nào đó có bất cứ tính chất nào nêu trên, hoặc có liên quan với một người có hoặc được xem là có bất kỳ tính chất nào đã nêu. Mọi sự phân biệt đối xử như vậy đều bị cấm.

Menu