Mời gặp Astiva Health. Phục vụ giới cao niên ở Orange County và San Diego County, bắt đầu từ năm 2021, Astiva Health là một Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Medicare Advantage mới, với mục tiêu rõ rệt là thu hẹp khoảng cách giữa người cao niên và các bác sĩ trong chương trình, đồng thời cung cấp một mô hình chăm sóc sức khỏe đầy sáng tạo, dễ tiếp cận và có chất lượng cao cho mọi thành viên.

Michael R. Postlethwaite, Giám Đốc Điều Hành – Hơn 39 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe

Ông Postlethwaite có hơn 39 năm kinh nghiệm hoạt động và phát triển toàn diện và đa dạng trong ngành Chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp của ông bao gồm các vai trò cấp điều hành cấp cao trong Bảo hiểm, Tổ chức chăm sóc sức khỏe được quản lý, Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Công nghệ người trả tiền chăm sóc sức khỏe, Tổ chức tiếp thị thực địa và Dịch vụ chuyên nghiệp kinh doanh. Có thể kể tên một số: Health Axis, HolaDoctor, American Care, FSAI, ACS / Xerox, Milo Consulting Group, Physician Heathcare Plans và Humana. Ông vừa là nhà đầu tư vừa là giám đốc điều hành cấp cao của một Tổ chức Bảo dưỡng Sức khỏe thành công ở Florida, từ khi khởi nghiệp đến khi được một công ty Fortune 100 mua lại. Anh lấy bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh và Quản lý Nghệ thuật tại Đại học Kent State University. Anh ấy là đại lý được cấp phép và được chứng nhận AHIP & CMS-LN.

Ann Pham, Phó Chủ Tịch đặc trách Quản lý Mạng Lưới Nhà Cung Cấp – 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Là một Giám Đốc Điều Hành Quản lý Mạng Lưới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ/Hợp đồng và Phát triển Kinh doanh, cô Ann Pham có khả năng song ngữ Anh-Việt và có bằng Thạc sĩ Quản trị Y tế và Cử nhân Khoa học Sinh học với hơn 24 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sức khỏe. Cô có kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của phương pháp điều đình hợp đồng và cách thức chi trả cho tất cả các dịch vụ y tế (Cal-MediConnect, Medicare, Commercial, Medi-Cal) và các loại hợp đồng trên toàn California (Plan-to-Plan/rủi ro toàn cầu, rủi ro kép/toàn bộ, rủi ro chung , có giới hạn và tính phí dịch vụ). Cô cũng giàu kinh nghiệm về Mở rộng Khu vực Dịch vụ, duyệt xét ngôn ngữ hợp đồng, phân tích chi phí, cô có nhiều mối quan hệ chuyên nghiệp với các Nhóm y tế/IPA và kinh nghiệm về định suất/chi trả cho các bệnh viện, Trung tâm Cấy ghép Chất lượng cao, cơ sở điều dưỡng chuyên môn, nhà cung cấp phụ trợ và bác sĩ.

Tariq Brown, Giám đốc Tuân thủ – Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Tariq đã nắm giữ các vị trí quản lý tuân thủ (các luật lệ và đòi hỏi của chính quyền) tại một số chương trình sức khỏe Medicare hoạt động hàng đầu ở California. Trong số các chương trình sức khỏe này có Alignment Healthcare, Santa Clara Family Health Plan và Golden State Medicare Health Plan. Trong suốt quá trình làm việc với các chương trình sức khỏe này, ông Tariq đã là một phần không thể thiếu trong việc tạo nên, xây dựng và duy trì các chương trình tuân thủ. Sự tập trung của ông vào giải quyết vấn đề, phân tích rủi ro và chuẩn bị kiểm toán đã được đánh giá là thành công.

Menu