Mời gặp Astiva Health. Phục vụ giới cao niên ở Orange County và San Diego County, bắt đầu từ năm 2021, Astiva Health là một Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Medicare Advantage mới, với mục tiêu rõ rệt là thu hẹp khoảng cách giữa người cao niên và các bác sĩ trong chương trình, đồng thời cung cấp một mô hình chăm sóc sức khỏe đầy sáng tạo, dễ tiếp cận và có chất lượng cao cho mọi thành viên.

Frank Võ, Chủ tịch/Tổng Giám Đốc Điều Hành – Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Ông Frank Võ là đồng sáng lập, Tổng Giám Đốc Điều Hành và là thành viên hội đồng quản trị Astiva Health. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc có quản lý và vận hành công nghệ thông tin. Trước khi thành lập Astiva, ông đã phục vụ thành công trong chức vụ Giám đốc Tài Chính và Giám Đốc Điều Hành tại một số chương trình thuốc Medicare Advantage Prescription Drug (MAPD) ​​với những chương trình Special Needs Programs (SNP), bao gồm cả hai chương trình mà ông đã giúp khởi đầu là Citizen’s Choice Health Plan (sau đó nhập vào Alignment Health Plan) và Easy Choice (nhập vào WellCare).

Bác sĩ John Ernsberger M.D., Giám đốc Y tế Tạm thời – Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Bác sĩ Ernsberger có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chăm sóc sức khỏe. Là một bác sĩ giám đốc điều hành, ông đã tham gia cả trong nước và quốc tế vào việc phát triển và quản lý các hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp. Bác sĩ Ernsberger đã làm việc rất chặt chẽ với tất cả các chương trình y tế lớn cũng như các nhóm Bác sĩ để đảm bảo chất lượng tốt nhất trong việc cung cấp dịch vụ cho từng bệnh nhân yêu cầu dịch vụ.

Ann Pham, Phó Chủ Tịch đặc trách Quản lý Mạng Lưới Nhà Cung Cấp – 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Là một Giám Đốc Điều Hành Quản lý Mạng Lưới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ/Hợp đồng và Phát triển Kinh doanh, cô Ann Pham có khả năng song ngữ Anh-Việt và có bằng Thạc sĩ Quản trị Y tế và Cử nhân Khoa học Sinh học với hơn 24 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sức khỏe. Cô có kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của phương pháp điều đình hợp đồng và cách thức chi trả cho tất cả các dịch vụ y tế (Cal-MediConnect, Medicare, Commercial, Medi-Cal) và các loại hợp đồng trên toàn California (Plan-to-Plan/rủi ro toàn cầu, rủi ro kép/toàn bộ, rủi ro chung , có giới hạn và tính phí dịch vụ). Cô cũng giàu kinh nghiệm về Mở rộng Khu vực Dịch vụ, duyệt xét ngôn ngữ hợp đồng, phân tích chi phí, cô có nhiều mối quan hệ chuyên nghiệp với các Nhóm y tế/IPA và kinh nghiệm về định suất/chi trả cho các bệnh viện, Trung tâm Cấy ghép Chất lượng cao, cơ sở điều dưỡng chuyên môn, nhà cung cấp phụ trợ và bác sĩ.

Drew Albert, Phụ tá Phó Chủ Tịch đặc trách Chiến lược/Quản lý Chương trình – Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Ông Drew Albert đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao khác nhau tại một số công ty bảo hiểm y tế hàng đầu trong nước, bao gồm Maxicare Health Plans, Blue Shield of California, United Healthcare và là Cố vấn chính cho phần đặc trách quyền lợi nhân viên đang phát triển nhanh chóng của TriNet. United Healthcare đã nhờ đến ông Drew để giúp củng cố việc xâm nhập thị trường California. Ông là thành viên của Hội đồng Lãnh đạo Điều hành, giám sát việc Lập kế hoạch Chiến lược và Hợp đồng Mạng lưới Nhà cung cấp. Điều này đưa đến việc ông tham gia vào phần đặc trách khởi nghiệp của TriNet, dẫn đến thành công đưa TriNet trở thành một công ty giao dịch công khai (trên thị trường chứng khoán).

Tariq Brown, Giám đốc Tuân thủ – Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Tariq đã nắm giữ các vị trí quản lý tuân thủ (các luật lệ và đòi hỏi của chính quyền) tại một số chương trình sức khỏe Medicare hoạt động hàng đầu ở California. Trong số các chương trình sức khỏe này có Alignment Healthcare, Santa Clara Family Health Plan và Golden State Medicare Health Plan. Trong suốt quá trình làm việc với các chương trình sức khỏe này, ông Tariq đã là một phần không thể thiếu trong việc tạo nên, xây dựng và duy trì các chương trình tuân thủ. Sự tập trung của ông vào giải quyết vấn đề, phân tích rủi ro và chuẩn bị kiểm toán đã được đánh giá là thành công.

Dorothy Chan, Phó Chủ Tịch đặc trách Kinh doanh/Tìm thị trường – Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe

Trong chức vụ Phó Chủ Tịch đặc trách Tìm thị trường (tiếp thị) và Kinh doanh của Astiva Health, Inc., cô Dorothy sẽ hợp tác chặt chẽ với các văn phòng Môi Giới (Brokers), Nhóm Y tế và tất cả các đối tác hỗ trợ để phát triển thị trường và gia tăng thành viên. Cô có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với kinh nghiệm làm việc cho các Chương trình Y tế, IPA và các văn phòng Môi Giới bảo hiểm.

Cô Dorothy hiện đang theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, ngành Quản lý Chăm sóc Sức khỏe tại California State University, Los Angeles. Cô đã lấy bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh, Quản lý Tiếp thị tại California State Polytechnic University, Pomona.

Menu