Thuốc Không Cần Toa

Đặt Mua Các Sản Phẩm, Thuốc Bán Không Theo Toa Chưa Bao Giờ Dễ Dàng Hơn! Astiva Health đã hợp tác với NationsOTC(R) để cung cấp cho thành viên một khoản bao trả mỗi 3 tháng áp dụng vào việc mua từ tập liệt kê (catalog) các sản phẩm phẩm/thuốc không cần toa để giúp thành viên tiết kiệm tiền bạc và giữ sức khỏe. Quý vị nhớ tận dụng trọn khoản lợi ích mỗi 3 tháng vì số tiền này không có gia hạn.

Tập OTC Catalog bao gồm các loại thuốc không theo toa (OTC), các sản phẩm Y Tế, Sức Khỏe, các vật dụng sơ cứu và các vật dụng hội đủ tiêu chuẩn được mua khác. Hàng đặt mua được gởi trực tiếp đến nhà quý vị.

Đặt mua bằng cách:

Qua Điện Thoại

1-866-289-8135, đ.t. TTY: 771
8:00 giờ sáng – 8:00 giờ tối
Thứ Hai đến Thứ Sáu

Qua mạng

Qua thư: Điền đầy đủ và gởi mẫu đặt hàng đính kèm trong catalog. Nếu gần ngày quyền lợi bảo hiểm của quý vị hết hạn, xin đặt hàng qua điện thoại hoặc qua mạng để chắc chắn việc đặt mua được tiếp nhận.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866- 688-9021, đ.t. TTY:711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu