Đôi lời về Astiva
Cảm ơn quý vị đã xét đến Astiva Health cho tất cả các nhu cầu trong Chương Trình Medicare Lợi Điểm (Medicare Advantage) của quý vị. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng vượt trội cho các thành viên.

Chúng tôi tin rằng sức khỏe là một chìa khóa thiết yếu để sống một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi cho đây là một sứ mệnh để giúp quý vị và mỗi thành viên cao niên của chúng tôi sống yêu đời qua việc thiết lập:

  • Các chương trình sức khỏe dựa vào cộng đồng tập trung vào việc phục vụ các nhu cầu của từng thành viên.
  • Các tổng hợp (gói) lợi ích toàn diện được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu được cá nhân hóa của hội viên, hỗ trợ hữu hiệu nhất cho giới cao niên chưa được phục vụ đúng mức tại địa phương.
  • Một cách tiếp cận đáp ứng văn hóa đối với việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp các giải pháp đa ngôn ngữ cho việc phục vụ thành viên, tài liệu tiếp thị và tài liệu giáo dục.

Tại Astiva Health, chúng tôi xem xét sự độc đáo của các thành viên và các phương tiện để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cho từng thành viên. Để đảm bảo sự cân nhắc của các thành viên, chúng tôi đã phát triển một trong những mạng lưới đa dạng nhất ở Nam California và chúng tôi cung cấp một lựa chọn các lợi ích phù hợp với nhu cầu của các thành viên tương lai của chúng tôi.