Giới Thiệu Về Chúng Tôi

Giới Thiệu Về Chúng Tôi

Giới Thiệu Astiva

Astiva Health luôn cân nhắc sự khác biệt của mỗi thành viên và tìm cách cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho từng người. Nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thành viên, chúng tôi đã thành lập một hệ thống phục vụ đa dạng nhất tại miền Nam California với nhiều chương trình phúc lợi thiết thực dành riêng cho nhu cầu của mỗi cá nhân.

Chúng tôi tin rằng sức khỏe là điều cần thiết cho một đời sống tốt. Và chúng tôi đã đặt ra sứ mạng giúp đỡ các thành viên yêu đời hơn với:

  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe đặt trọng tâm vào cộng đồng, chú trọng đến việc phục vụ nhu cầu của từng thành viên.
  • Các phúc lợi toàn diện được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu khác biệt của mỗi thành viên và tạo hỗ trợ tốt nhất tại địa phương cho các thành viên chưa được phục vụ thỏa đáng trong cộng đồng.
  • Áp dụng phương cách phục vụ nhạy bén với yếu tố văn hóa trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe bằng giải pháp đa ngôn ngữ trong việc hỗ trợ khách hàng, tài liệu quảng cáo, và tài liệu giảng dạy.

Cảm tạ quý vị đã có ý chọn Astiva Health cho mọi nhu cầu liên quan đến chương trình Medicare Advantage. Sứ mạng của chúng tôi là cung cấp một dịch vụ chăm sóc tối ưu cho các thành viên và tạo một sự gắn bó lâu dài suốt một đời người.

Giới Thiệu Astiva

Astiva Health luôn cân nhắc sự khác biệt của mỗi thành viên và tìm cách cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho từng người. Nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thành viên, chúng tôi đã thành lập một hệ thống phục vụ đa dạng nhất tại miền Nam California với nhiều chương trình phúc lợi thiết thực dành riêng cho nhu cầu của mỗi cá nhân.

Chúng tôi tin rằng sức khỏe là điều cần thiết cho một đời sống tốt. Và chúng tôi đã đặt ra sứ mạng giúp đỡ các thành viên yêu đời hơn với:

  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe đặt trọng tâm vào cộng đồng, chú trọng đến việc phục vụ nhu cầu của từng thành viên.
  • Các phúc lợi toàn diện được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu khác biệt của mỗi thành viên và tạo hỗ trợ tốt nhất tại địa phương cho các thành viên chưa được phục vụ thỏa đáng trong cộng đồng.
  • Áp dụng phương cách phục vụ nhạy bén với yếu tố văn hóa trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe bằng giải pháp đa ngôn ngữ trong việc hỗ trợ khách hàng, tài liệu quảng cáo, và tài liệu giảng dạy.

Cảm tạ quý vị đã có ý chọn Astiva Health cho mọi nhu cầu liên quan đến chương trình Medicare Advantage. Sứ mạng của chúng tôi là cung cấp một dịch vụ chăm sóc tối ưu cho các thành viên và tạo một sự gắn bó lâu dài suốt một đời người.