Khiếu nại & Kháng nghị

Kháng nghị Tiêu chuẩn

Bạn có thể yêu cầu một kháng nghị tiêu chuẩn. Chương trình của bạn phải đưa ra quyết định không muộn hơn 30 ngày sau khi nhận được đơn kháng cáo của bạn. (Gói của bạn có thể kéo dài thời gian này lên đến 14 ngày nếu bạn yêu cầu gia hạn hoặc nếu nó cần thêm thông tin và việc gia hạn có lợi cho bạn.)

Kháng nghị Nhanh

Bạn có thể yêu cầu kháng cáo nhanh nếu bạn hoặc bác sĩ của bạn tin rằng sức khỏe của bạn có thể bị tổn hại nghiêm trọng do chờ đợi quyết định quá lâu. Chương trình của bạn phải quyết định kháng cáo nhanh không muộn hơn 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng cáo của bạn. (Gói của bạn có thể kéo dài thời gian này lên đến 14 ngày nếu bạn yêu cầu gia hạn hoặc nếu gói của bạn cần thêm thông tin và việc gia hạn có lợi cho bạn.)

  • Nếu bất kỳ bác sĩ nào yêu cầu kháng cáo nhanh cho bạn hoặc hỗ trợ bạn yêu cầu một kháng nghị và bác sĩ chỉ ra rằng việc chờ đợi trong 30 ngày có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn, chương trình của bạn sẽ tự động kháng nghị nhanh cho bạn.
  • Nếu bạn yêu cầu kháng cáo nhanh mà không có sự hỗ trợ từ bác sĩ, chương trình của bạn sẽ quyết định xem sức khỏe của bạn có cần kháng cáo nhanh hay không. Nếu chương trình của bạn không cung cấp cho bạn một kháng cáo nhanh chóng, chương trình của bạn sẽ quyết định kháng nghị của bạn trong vòng 30 ngày.

Vui lòng tải xuống biểu mẫu này để gửi kháng nghị chính thức về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ hoặc chăm sóc y tế được cung cấp cho bạn.

Biểu mẫu kháng nghị về sức khỏe của Astiva

Quy trình cho các quyết định về bảo hiểm và kháng nghị có thể được tìm thấy trong Chương 9 của bằng chứng về bảo hiểm (EOC) của bạn. Đây là quy trình bạn sử dụng cho các vấn đề như liệu thứ gì đó có được bảo hiểm hay không và cách thức mà thứ gì đó được bảo hiểm. Vui lòng tham khảo Chương 9 của EOC của bạn để biết mô tả đầy đủ về quy trình.

Bất bình

Vui lòng tải xuống biểu mẫu này để nộp đơn khiếu nại chính thức về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ hoặc dịch vụ chăm sóc y tế được cung cấp cho bạn.

Biểu mẫu Khiếu nại về Sức khỏe Astiva

Chỉ định người đại diện

Đại diện được chỉ định là người có thể thay mặt bạn để yêu cầu một ngoại lệ, kháng cáo hoặc khiếu kiện. Người này có thể là người thân, bạn bè, người bênh vực, bác sĩ hoặc bất kỳ ai khác mà bạn tin tưởng để thay mặt bạn. Có thể tìm thấy biểu mẫu Bổ nhiệm Đại diện tại đây:

Biểu mẫu bổ nhiệm người đại diện (AoR) của Astiva Health

Astiva Health muốn nghe ý kiến ​​của bạn.

Bạn có thể yêu cầu dữ liệu khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản bằng cách liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Thành viên.

Đối với các câu hỏi liên quan đến quy trình kháng nghị hoặc khiếu nại, vui lòng xem thông tin liên hệ bên dưới.

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI

1-866-688-9021, TTY: 711
Thứ Hai - Thứ Sáu,
8:00 sáng - 8:00 tối (PST)

VIẾT THƯ CHO CHÚNG TÔI

Khiếu nại và Khiếu kiện
PO Box 4405
Costa Mesa, CA 92628