Châm Cứu
Tổ chức Y Tế Podiatry Plan đã hợp tác với Astiva Health để cung cấp dịch vụ châm cứu định kỳ, các liệu pháp mát-xa trị liệu & thần kinh cột sống như một lợi ích bổ sung để tăng cường sức khỏe và sự khỏe mạnh của bạn.

Cách liên lạc để sử dụng các lợi ích và xem có hội đủ điều kiện:

Qua Điện Thoại
1-800-367-7762
1.415-928-7762
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối
Thứ Hai – Thứ Sáu

Qua mạng
www.podiatryplan.com

Để có thêm thông tin về Podiatry Plan, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021 đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.