Thuốc Không Cần Toa

Thuốc Không Cần Toa

Mua Thuốc và Sản Phẩm Không Cần Toa

Đặt thuốc và sản phẩm không cần toa (OTC) thật vô cùng dễ dàng! Astiva Health đã soạn một tập danh mục độc đáo và dành một khoản trợ cấp mỗi ba tháng để thành viên dùng mua các sản phẩm không cần toa. Chúng tôi muốn giúp quý vị sống khỏe và tiết kiệm tiền!

Tập danh mục OTC gồm thuốc không cần toa, sản phẩm bồi bổ sức khỏe và thể lực, vật liệu sơ cứu, và các mặt hàng được chấp thuận khác. Hàng có thể được gửi thẳng về nhà.

Bấm vào đây để tải xuống Tập Danh Mục Sản Phẩm Không Cần Toa (OTC) 2022 của Astiva Health.

Cách đặt hàng:

Xin gọi: 1-949-393-8878, đ.t. TTY: 771

Lấy hàng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Quận Cam
9551 Bolsa Ave Suite E, Westminster, CA 92683

Lấy hàng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva San Diego
4551 El Cajon Blvd Suite B, San Diego, CA 92115

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Mua Thuốc và Sản Phẩm Không Cần Toa

Đặt thuốc và sản phẩm không cần toa (OTC) thật vô cùng dễ dàng! Astiva Health đã soạn một tập danh mục độc đáo và dành một khoản trợ cấp mỗi ba tháng để thành viên dùng mua các sản phẩm không cần toa. Chúng tôi muốn giúp quý vị sống khỏe và tiết kiệm tiền!

Tập danh mục OTC gồm thuốc không cần toa, sản phẩm bồi bổ sức khỏe và thể lực, vật liệu sơ cứu, và các mặt hàng được chấp thuận khác. Hàng có thể được gửi thẳng về nhà.

Bấm vào đây để tải xuống Tập Danh Mục Sản Phẩm Không Cần Toa (OTC) 2022 của Astiva Health.

Cách đặt hàng:

Xin gọi: 1-949-393-8878, đ.t. TTY: 771

Lấy hàng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Quận Cam
9551 Bolsa Ave Suite E, Westminster, CA 92683

Lấy hàng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva San Diego
4551 El Cajon Blvd Suite B, San Diego, CA 92115

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.