Thuốc Không Cần Toa
Đặt mua các sàn phẩm và thuốc bán không theo toa chưa từng dễ dàng hơn như bây giờ.
Astiva Health đã thiết kế một danh mục duy nhất để cung cấp cho các thành viên một khoản trợ cấp hàng quý đối với mua các mặt hàng không theo toa có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và giúp bạn khỏe mạnh.

Tập OTC Catalog bao gồm các loại thuốc không theo toa (OTC), các sản phẩm Y Tế, Sức Khỏe, các vật dụng sơ cứu và các vật dụng hội đủ tiêu chuẩn được mua khác. Hàng đặt mua được gởi trực tiếp đến nhà quý vị.

Nhấp vào đây để tải xuống Danh mục sản phẩm không theo toa (OTC) năm 2022 (tiếng Anh).

Đặt mua bằng cách:

Gọi điện thoại đến Bộ phận Phục vụ Thành viên
1-949-393-8878, đ.t. TTY: 771

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-949-393-8878, TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.