Thuốc Không Cần Toa

Thuốc Không Cần Toa

Mua Thuốc và Sản Phẩm Không Cần Toa

Đặt thuốc và sản phẩm không cần toa (OTC) thật vô cùng dễ dàng! Astiva Health đã soạn một tập danh mục độc đáo và dành một khoản trợ cấp mỗi ba tháng để thành viên dùng mua các sản phẩm không cần toa. Chúng tôi muốn giúp quý vị sống khỏe và tiết kiệm tiền!

Tập danh mục OTC gồm thuốc không cần toa, sản phẩm bồi bổ sức khỏe và thể lực, vật liệu sơ cứu, và các mặt hàng được chấp thuận khác. Hàng có thể được gửi thẳng về nhà.

Bấm vào đây để tải xuống Tập Danh Mục Sản Phẩm Không Cần Toa (OTC) 2023 của Astiva Health.

Cách đặt hàng:

ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Đặt hàng bằng cách gọi số 1-866-688-9021. Quý vị có thể nhận hàng tại một trong các trung tâm sinh hoạt hoặc hàng có thể được vận chuyển đến nhà cho quý vị. Phí vận chuyển luôn được miễn phí.

ĐẶT HÀNG NGAY TẠI TRUNG TÂM

Đặt cuộc hẹn trước là không cần thiết. Tuy nhiên, để thuận tiện cho quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị gọi điện trước và đặt hàng qua điện thoại. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết khi đơn đặt hàng đã sẵn sàng để đến nhận. Chúng tôi cũng có thể gởi hàng đến nhà của quý vị miễn phí.

Các Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva ở Quận Cam (Mở cửa: 8:30 sáng – 5:30 chiều, thứ Hai - thứ Sáu)

  • 9551 Bolsa Ave, Suite E, Westminster, CA 92683
  • 123 W 17th St, Suite C, Santa Ana, CA 92706

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva ở San Diego (Mở cửa: 8:30 sáng – 5:00 chiều, thứ Hai - thứ Sáu)
  • 4551 El Cajon Blvd, Suite B, San Diego, CA 92115

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Mua Thuốc và Sản Phẩm Không Cần Toa

Đặt thuốc và sản phẩm không cần toa (OTC) thật vô cùng dễ dàng! Astiva Health đã soạn một tập danh mục độc đáo và dành một khoản trợ cấp mỗi ba tháng để thành viên dùng mua các sản phẩm không cần toa. Chúng tôi muốn giúp quý vị sống khỏe và tiết kiệm tiền!

Tập danh mục OTC gồm thuốc không cần toa, sản phẩm bồi bổ sức khỏe và thể lực, vật liệu sơ cứu, và các mặt hàng được chấp thuận khác. Hàng có thể được gửi thẳng về nhà.

Bấm vào đây để tải xuống Tập Danh Mục Sản Phẩm Không Cần Toa (OTC) 2023 của Astiva Health.

Cách đặt hàng:

ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Đặt hàng bằng cách gọi số 1-866-688-9021. Quý vị có thể nhận hàng tại một trong các trung tâm sinh hoạt hoặc hàng có thể được vận chuyển đến nhà cho quý vị. Phí vận chuyển luôn được miễn phí.

ĐẶT HÀNG NGAY TẠI TRUNG TÂM

Đặt cuộc hẹn trước là không cần thiết. Tuy nhiên, để thuận tiện cho quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị gọi điện trước và đặt hàng qua điện thoại. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết khi đơn đặt hàng đã sẵn sàng để đến nhận. Chúng tôi cũng có thể gởi hàng đến nhà của quý vị miễn phí.

Các Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva ở Quận Cam (Mở cửa: 8:30 sáng – 5:30 chiều, thứ Hai - thứ Sáu)

  • 9551 Bolsa Ave, Suite E, Westminster, CA 92683
  • 123 W 17th St, Suite C, Santa Ana, CA 92706

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva ở San Diego (Mở cửa: 8:30 sáng – 5:00 chiều, thứ Hai - thứ Sáu)
  • 4551 El Cajon Blvd, Suite B, San Diego, CA 92115

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.